Overenie kontrolnej známky

Sekcia, v ktorej sa práve nachádzate, je určená vám, občanom. Pomôže vám overiť správnosť označenia spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov (cigariet, cigár, cigariek alebo tabaku) kontrolnou známkou.

Zadajte 12 miestny alfanumerický reťazec (identifikačné číslo kontrolnej známky) umiestnený na kontrolnej známke.